KAMUOYUNA DUYURU

 

Üretimi devam eden Evalpark Projemize maalesef 22 Ağustos 2018 tarihinde Hayatpark Gayrimenkul A.Ş. sahibi/sahipleri ile toprak malikinin vekili olduğunu söyleyen şahıslarla birlikte oluşturdukları silahlı gruplar tarafından el konulmuştur. Bu el koyma neticesinde Eval İnşaat ve Tic. Ltd. Şti’nin tüm müşteri evraklarına, paralarına, senet ve çeklerine el konulmuş, muhasebesine zorla girilmiş, çelik kasaları kırılmış, satış ofisi alanları tahrip edilmiş, şirket sahibi ölümle tehdit edilerek projeden uzaklaştırılmıştır.   

Eval İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. sahibi, bu işgal ve yağma neticesinde T.C. Hukukunun üstünlüğüne bağlı kalarak Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına (ölümle tehdit, hürriyeti tehdit, yağma) 2018/40475 soruşturma numarası ile şikâyette bulunmuştur. Verilen dilekçede el konulan projemizin, müşterilere ait evraklarımızın, zimmetlerine geçirdikleri paralarımızın, çek ve senetlerimizin bu çetelerden alınarak şirketimize teslimi talep edilmiştir. İşgal süresi 8 ayı geçmesine rağmen projemiz halen tarafımıza teslim edilmemiştir.

Bu silahlı gruplar,  şirketimizin iflasa sürüklenmesini, edimini yerine getiremez hale gelmesini istemiş ve bu yolda çok büyük iftira dolu kampanyayı sürdürmüş ve sürdürmeye devam etmektedirler.  

Bu silahlı grup, geçen zaman sürecinde nereden aldıklarını bilmediğimiz cesaretle EVALPARK projemizin ismini HAYATPARK 2 olarak değiştirme cüretinde bulunmuşlardır.  Ayrıca (projeyi biz devir aldık, daireleri biz teslim edeceğiz, ek ödeme gerekli) diyerek müşterilerimizden yetkisiz paralar toplanmakta, sözleşmeler yapılmakta böylelikle binlerce vatandaş dolandırılmaktadır.

Ayrıca, yine Hayatpark Gayrimenkul A.Ş. sahibi ve ortakları Medet Anlı, Hasan Yılmaz, Adem Öğrenci ve arsa sahibi vekilli adı altında hareket eden şahıslar tarafından sahte evraklarla İstanbul ili, Esenyurt ilçesi 1455 ada 17 parseldeki (konut) projemizde mükerrer ruhsat düzenlemişlerdir. Sahte evraklarla Esenyurt Belediyesi’nde oluşturdukları bu mükerrer ruhsatla ortaya çıkardıkları 1080 tapuyu kendilerinin, akrabalarının ve yandaşlarının adına geçirmişlerdir. Ayrıca müşterilerden iftira, hile, yalan daha da ileri giderek gerektiğinde tehdit ve şantajla haksız paralar tahsil ederek hesaplarına geçirmişlerdir.

Yaptıkları bu eylem üzerine şirketimiz T.C. İstanbul 10. İdare Mahkemesine Hayatpark adına çıkan ruhsatın sahte evraklarla düzenlenen mükerrer bir ruhsat olduğuna dair başvurmuş, yapılan bu başvuru neticesince aynı mahkemece (2019/190 sayılı karar ile) 02.04.2019 tarihinde Yürütmeyi Durdurma kararı alınmıştır. Alınan bu karar Esenyurt Belediyesine ve kendilerine tebliğ edilmiştir.

Halen Eval İnşaat ve Tic. Ltd. Şti’nin sahibi tehdit edilmektedir. Hukuk tanımaz bu şahısların yaptığı bütün işlemler kanunsuzdur.  Sahte evraklarla ve elde etmiş oldukları mükerrer ruhsatla müşterilerden halen para talebinde bulunduklarını esefle izlemekteyiz.

Müşterilerimizden haksız, usulsüz ve zorla topladıkları paranın nakit 120.000.000 TL. (Yüz yirmi milyon Türk Lirası)’yi geçmiş olduğunu tahmin etmekteyiz.  Kanun tanımaz bu şahısların çok acil bir şekilde yargılanmalarını, projemizi terk etmelerini, müşterilerimizden haksız olarak tahsil ettikleri nakdi ve gayri nakdi haklarımızın tarafımıza iadesini Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinden talep etmekteyiz.

Eval İnşaat ve Tic. Ltd. Şti olarak Evalpark projemizin halen işgal altında olduğunu kamuoyuna bildirir, Evalpark müşterilerinin de bu hukuk tanımaz kişilerin iftira, yalanlarına itibar etmemelerini, müşterilerimize son gönderilen e-mail yoluyla da tekrar duyurduğumuzu belirtmek isteriz.

Kanun tanımaz bu şahıslara karşı hukuki mücadelemiz sürmekte olup, hukuk çerçevesinde hakkımızı ve müşterilerimizin haklarını sonuna kadar savunacağımızı bildirir, bir an önce bu mağduriyetlerin giderilmesi için yetkililerin harekete geçerek süreci sonlandırmalarını talep ederiz.

 Eval İnşaat ve Tic. Ltd. Şti.